Ulos oppimaan!

Ulos oppimaan! -luennon kalvot - EDUCA - 29.1.2016Educa2016

Posted by Matti 31 Jan, 2016 22:12:19

Kiitos kaikille luennolla mukana olleille! Tämä oli kyllä luennon pitäjillekin kerrassaan ainutlaatuinen kokemus.

Tämän linkin takaa löytyvät luennon materiaalit.

Innostavaa talven jatkoa!

- Matti&Henna

Blog image

Linkkivinkkejä!Koulu

Posted by Matti 16 Jan, 2016 15:30:05

Matematiikkaa luonnossa –hankkeen sivut: http://www.hyvinkaa.fi/kasvatus-ja-koulutus/muu-koulutus/matematiikkaaluonnossa/

Suomen ladun Luokasta luontoon –hankkeen sivut: http://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/luokasta-luontoon.html

Eri ympäristökasvatustahojen tuottamaa materiaalia: https://mappa.fi

Suomalaisten seikkailukasvattajien tiedonvälityskanava: www.seikkailukasvatus.fi

Seppo Karppisen (2005) väitöskirja ”Seikkailullinen vuosi haastavassa luokassa”: http://herkules.oulu.fi/isbn9514277554/isbn9514277554.pdf

Maarit Marttilan Seikkaillen liikuntatiedettä –blogi: https://seikkaillenliikuntatiedetta.wordpress.com

Vilja Välimäen (2014) pro gradu ”Pulpetti passivoi, ulkoilmakoulu aktivoi”: http://www.outwardbound.fi/tiedostot/Kirjallisuus/Vilja_Valimaki_ProGradu.pdfMitä perusteluita ulko-opetukselle löytyy uuden OPS:n perusteista?Koulu

Posted by Matti 09 Jan, 2016 18:03:30

Tässä muutamia sitaatteja ensi syksynä voimaan tulevan opetussuunnitelman perusteista. Ei muuta kuin ulos opettamaan!

”Koulutyössä hyödynnetään suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. ”

”Ympäristöjen tulee olla turvallisia ja terveellisiä ja edistää oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaista tervettä kasvua ja kehitystä. ”

”Oppiva yhteisö antaa tilaa eri ikäkausille ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille. ”

”Työtapojen vaihtelu tukee ja ohjaa koko opetusryhmän ja jokaisen oppilaan oppimista.”

”Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppilas on aktiivinen toimija. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen kannalta olennaisia.”

”Leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat sekä taiteen eri muodot edistävät oppimisen iloa ja vahvistavat edellytyksiä luovaan ajatteluun ja oivaltamiseen.”

”Liikkuminen sekä mielen hyvinvointia edistävät yhteiset toiminnat ovat luonteva osa jokaista koulupäivää.”

”Oppivassa yhteisössä ymmärretään fyysisen aktiivisuuden merkitys oppimiselle ja irrottaudutaan istuvasta elämäntavasta.”

”Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, luontoon ja eri kulttuureihin.”

”Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. ”

”Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa osaamista.”

”Onnistumisen kokemukset ja elämykset erilaisissa ympäristöissä ja oppimistilanteissa innostavat oppilaita oman osaamisensa kehittämiseen.”

”Monipuoliset työtavat tuovat oppimiseen iloa ja onnistumisen kokemuksia. Kokemukselliset ja toiminnalliset työtavat sekä eri aistien käyttö ja liikkuminen lisäävät oppimisen elämyksellisyyttä ja vahvistavat motivaatiota. Motivaatiota vahvistavat myös työtavat, jotka tukevat itseohjautuvuutta ja ryhmään kuulumisen tunnetta.”

http://www.oph.fi/ops2016/perusteet

Blog image